Historie létání v Plzni

Poválečná léta

Západočeský aeroklub Plzeň

Aeroklub Bory-zlatý věk

Paraodbor AK Bory

Modeláři při AK Plzeň Bory

Létání na Třebouni a v Plzenci

Plachtění po založení letiště Letkov

Nedávná minulost


Je v historii spousta momentů, na které by bylo škoda zapomenout. Chceme se proto se všemi podělit nejen o zážitky našich bývalých i současných členů, ale také přiblížit historická fakta či jiné materiály.