Aeroklub

Aeroklub Plzeň-Letkov je spolkem, které si klade za cíl sdružovat jednotlivce, kteří se věnují volnočasovým aktivitám v leteckých sportech. Vytváříme podmínky pro volnočasové a sportovní vyžití členů klubu a rozvoj sportovní letecké činnosti

Více

Pilotní výcvik

Přeměňte své dětské sny o létání ve skutečnost. Na našem letišti máte několik možností si je splnit. Jaké jsou, čím se liší, kterou z nich si vybrat a kdy se na ni můžete vydat? To záleží na tom, jaké máte plány, kolik volného času a v neposlední řadě i kolik peněz chcete nebo můžete pro uskutečnění svých snů a plánů investovat.

Více

Sport

Aeroklub Plzeň-Letkov je velmi aktivním na sportovním poli. Řada jeho pilotů je držiteli plachtařských odznaků, je nebo byla členy reprezentačního družstva a mají na svém kontě řadu úspěchů. Pravidelně se umisťují na předních místech soutěží, včetně těch mezinárodních.

Více

Nadm. výška

0

Frekvence

0

Dráha

0 0 / 0