V roce 1946 byl předsedou Západočeského aeroklubu Plzeň Josef Srb, I.místopředsedou F.Schovánek, II. místopredsedou Otakar Seyček, předseda plachtařského odboru František Echtner.

V roce 1947 byl zvolen výbor v následujícím složení: předseda Josef Srb, I. místopředseda pplk V.Veselý, II. místopředseda Josef Meduna, předseda motorového odboru Jaroslav Balík, předseda plachtařského odboru Frantisek Echtner, předseda modelářského odboru Antonín Hodač.

Po roce 1949 byl ustaven Svaz lidového letectví, po roce 1950 Doslet a v roce 1953 Svazarm. Za Svazarmu byli do vedení aeroklubu určováni náčelníci z řad důstojníků. Vystřídali se tu ndp. Zbořil, mjr. Klír Václav, Štefánek, Šimáček, Dolák, Morava, Vachout. Asi od roku 1960 kromě určených náčelníků byli opět voleni předsedové Zdeněk Hajšman (1960 – 1962), Richard Vít (1962 – 1993), Jiří Matějovský (1993 – 1996).

V období Svazarmu byl aeroklub zprvu začleněn pod městský výbor Svazarmu, později tvořil základní organizaci pod podnikovým výborem Svazarmu k.p. Škoda. Po sametové revoluci a pádu Svazarmu zněl název: Aeroklub Plzeň Bory

Předsedou plachtařského odboru Západočeského aeroklubu byl po roce 1945 Antonín Tichý. Následovali František Echtner a Jiří Heinrich. V období DOSLETu vznikla Aerovleková stanice Letkov. Vedli ji náčelníci p. Bohuslav a po něm Ladislav Václavík.

Po roce 1953 převzal letkovské letiště Svazarm. Náčelníky byli František Valenta a Bohumil Miksan. Funkce náčelníků – zaměstnanců byli zrušeny a funkce převzali aktivisté. Prvním předsedou se stal Ing. Jindřich Semler, po něm Ing. Josef Honzík. Ten však po roce 1968 musel funkci opustit a předsedou se stal Josef Kepka. Následovali Zdeněk Šajnovský, Ing. František Sova, Ing. Miroslav Motl, Ing. Jaroslav Čejka, Ing. Miroslav Neumann a Mgr Oldřich Havlíček.