Výstava 100 let čs. letectví

Na vernisáž výstavy  100 let československého letectví 1919 - 2018,  která se koná 19. dubna 2019 od 17:00 hodin v Národopisném muzeu Plzeňska,  náměstí Republiky 13.

Srdečně zve

Letecký historický klub gen. Jana Irvinga Plzeň z.s.  Český svaz letectví - Letci Plzeň z.s

Náš AK zapůjčil uniformu Gen. Antonína Lišky. Bude vystaven i řád T.G.Masaryka, který obdržel Gen. Štandera od prezidenta republiky. Řád zapůjčila dcera Gen. Štandery paní Miroslava Vojtová.