Den otevřených dveří 2016

AEROKLUB PLZEŇ – LETKOV VÁS SRDEČNĚ ZVE V SOBOTU 17. ZÁŘÍ 2016 od 10 do 17 hodin na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA LETIŠTI PLZEŇ – LETKOV.

 Den je určen především pro žáky, studenty a učně, srdečně zváni jsou i rodiče a další návštěvníci. Součástí programu bude prohlídka motorových letadel i bezmotorových kluzáků a dále výstava fotografií Letectví a město Plzeň a z historie aeroklubu. Zkušení piloti a instruktoři zodpoví zájemcům z řad dětí a mládeže dotazy o stavbě letadel, meteorologii, navigaci, leteckém provozu a aerodynamice. 

Zájemci budou moci navštívit věž aeroklubu, ze které se radiem poskytují informace pro řízení leteckého provozu a ze které je krásný výhled na Plzeň a okolí s Radyní. Během dne bude probíhat běžný provoz aeroklubu včetně leteckého výcviku, aby se s ním zájemci mohli seznámit. Budou prováděny vyhlídkové lety. 

Cílem akce je získat nové mladé naděje českého sportovního létání a podpořit zájem o technické obory mezi dětmi a mládeží. 

Těšíme se na Vaši návštěvu. Letu zdar! 

  • Vstupné zdarma
  • Fotografování bez omezení 
  • Občerstvení zajištěno
Bližší informace: https://akletkov.cz/akce/dod2016/

Kontakt: Ing. Miroslav Neumann – 777 800 996