Nová dráha

Na letišti proběhlo v pondělí místní šetření Leteckého stavebního úřadu za účelem schválení předběžného užívání stavby nové dráhy našeho letiště. Úřad po prozkoumání předložené dokumentace a místní prohlídce toto v blízké době přislíbil vydat. Shledal dvě drobné závady, které se budou v řádu hodin až dnů odstraňovat.

Pak již nebrání nic tomu, po mnoha letech opět používat dráhu dlouhou neuvěřitelných 700 metrů!

V současné době platí ještě NOTAM o uzavření letiště. Ten však bude brzy nahrazen jiným s vyhlášením nových délek RWY.

Roman Lanzendorf