Poslední díl knihy Letectví a město Plzeň vydán

Dnes potěším všechny milovníky historie a knížek o létání. Před časem (podroněji zde) jsem vás informoval, že pan Hanuš Salz dokončil poslední ze čtyř dílů knihy Letectví a město Plzeň, mapující zlatý věk letectví, léta 1924 až 1939. Chceme touto cestou poděkovat všem, kteří nám pomohli tisk uskutečnit, hlavně pak Magistrátu města Plzně, s jehož pomocí se podařilo i při poměrně malém počtu výtisků (1000 kusů) udržet cenu knížky na přijatelné úrovni. Aeroklubáci asi využijí možnost zakoupení knihy na letišti u pana Petera nebo v baru, ostatní zájemci seženou tuto lahůdku v Knihkupectví Moudrá sova na Klatovské 28, nebo ve Fotografii U Zvonu.