Historie létání v Plzni

Poválečná léta

Západočeský aeroklub Plzeň

Aeroklub Bory-zlatý věk

Paraodbor AK Bory

Modeláři při AK Plzeň Bory

Létání na Třebouni a v Plzenci

Plachtění po založení letiště Letkov

Nedávná minulost

Kronika AK

Náš bývalý člen Ing. Aleš Dobrý nám předal 80 stran kroniky. K tomu Ing. Königsmark (REKLAMA JENÍČEK) zpracoval dalších 183 stran z fotografií a dokumentů, které ještě shromáždil Aleš Dobrý a dodali další členové a příznivci.

Databáze 70 let Aeroklubu Plzeň-Letkov 1952-2022

Veškerá data, která se povedla sesbírat, jsou dostupná zde.


Je v historii spousta momentů, na které by bylo škoda zapomenout. Chceme se proto se všemi podělit nejen o zážitky našich bývalých i současných členů, ale také přiblížit historická fakta či jiné materiály.