autor: Jiří Lauermann

Svázaný tříčlenný roj vznikl v roce 1957 v Západočeském aeroklubu Svazarmu v Plzni. Při přípravě programu na letecký den bylo mimo jiné připraveno toto číslo. Přípravou byl pověřen Jiří Lauermann. Nejednalo se o skupinu akrobatickou, byli vybráni tři piloti, kteří dobře ovládali létání ve skupině (Jiří Lauermann, Oldřich Kovařík, Josef Matějovský). Vystoupení představovalo změny v postavení letounů za letu v roji.

Průběh nácviku sestával z těchto fází :

  1. létat poměrně blízko a ve stejných vzdálenostech letounů od sebe. Prováděli jsme lety nad letištěm s využitím pozorovatele na zemi, který průlety zaznamenával na papír a po přistání jsme lety vyhodnocovali.
  2. nacvičit zatáčky v roji o 180 stupňů na co nejmenším poloměru, tedy s velkým náklonem, aby čas mezi jednotlivými průlety před diváky byl co nejkratší.
  3. nacvičit sestupy pro přistání. Vzhledem k tomu, že jsme neměli v letounech radia, dával vedoucí pokyny rukou jako směr zatáčky, otevírání a zavírání přistávacích klapek, a hlavně začátek sestavy. Pořadí jednotlivých tvarů roje bylo dohodnuto předem a nikdy se neměnilo. Potom se přistoupilo k nácviku se svázáním letounů. Pro naše vystoupení se nejlépe hodily letouny Z-22 Junák. Pro spojení byla použita šňůra z padáku, která je pletená a nekoutí se. Na koncích byla opatřena karabinkami a snadno se zapnula za držadlo v oblouku na konci křídla. Uprostřed délky byla zeslabena, aby se v případě potřeby přetrhla. Vedoucí roje létal uprostřed, při tvaru „odstupnění doprava“ přebíral funkci vedoucího pilot na levé straně. Rovněž tak při tvaru „obráceného šípu“. O tom, že secvičení bylo dobře provedeno, svědčí skutečnost, že během vystoupení nejen v Plzni, ale i jinde nedošlo k přetržení šňůr. Po přistání nás rozvázali pomocníci.

 

Vystoupení tříčlenného svázaného roje letadel Z-22 Junák na leteckém dnu roku 1957 v Plzni (Josef Matějovský, Jiří Lauermann, Oldřich Kovařík)

  1. průlet ve skupině v „šípu“
  2. průlet ve skupině na „úrovni“
  3. průlet ve skupině „stupňovitě vpravo“
  4. průlet ve skupině „obráceného šípu“
  5. přistání ve skupině v „šípu“