autor: Ing. František Ungr

Modelářská činnost měla dobré zázemí. V budově byl dostatek volných ploch pro dílenskou činnost (stavba modelů potřebuje hodně volné stolní plochy), vybavení nářadím a materiálem (pozůstatek po Hitlerjugend) a dost instruktorů. Letecké modelářství totiž fungovalo privátně již za války a bylo hodně oblíbenou aktivitou. Materiál byl dostupný a také stavebních plánků bylo dostatek (fa Moučka, IPRO a další). Modelářská činnost začínala u začátečníků stavbou jednoduššího modelu a postupovalo se k modelům složitějším. Starší a vyspělejší stavěli podle vlastního uvážení a s tím potom objížděli různé soutěže. Letecké modelářství bylo velice populární a členská základna početná. Tak, jak se adepti seznamovali s postupem stavby modelů, mnozí rychle odcházeli. Modelářský odbor byl něco jako průchodní dům a docela dobrý filtr pro bezmotorové létání. Jen pro ilustraci: V poválečné době nebylo na trhu acetonové lepidlo, které je pro stavbu modelů nezbytné. Každý tedy podle svých možností žebral ve fotozávodech staré svitkové negativy. Ty se vyvařily ve vodě, aby se odstranila emulze, nastříhaly na malé kousky a nasypaly do lékovek s acetonem. Pilným protřepáváním se celuloid rozpouštěl a tak vznikalo vzácné lepidlo. Každý si ho pečlivě střežil, neboť někteří líní jedinci ho ostatním často kradli. Podobné problémy byly také s palivem pro detonační motorky, poháněné směsí petroleje, éteru a ricinového oleje. Potřebné složky se zase sháněly po lékárnách. Základní materiál pro stavbu létajících modelů v té době byly smrkové laťky počínající na průřezu 2×2mm až po 5×15 jako největší a letecká, pětivrstvá březová překližka. O balzovém dřevě jsme v té době jen četli. Potahovalo se hedvábným papírem, vypínalo vodou a stabilizovalo celonovým lakem. Modely se v té době stavěly větší, těžší a robustnější než dnes. V poválečné době nebylo na vybírání a plasty příšly mnohem později.

Naším prvním modelem byl jednoduchý hornoplošník s „V“ lomením obdélníkových křídel nazvaný konstruktérem „Kavka“. Stavba trvala přes zimu až do jara a byla celkovým zklamáním. Díky naší neznalosti a nešikovnosti bývala křídla pokroucená, kormidla nakřivo a letové výkony se podobaly spíš pomalému pádu. Rychle jsem se na tento výtvor snažil zapomenout. Protože jsem nedezertoval a začal se stavbou dalšího modelu, byl jsem brán vážněji a starší mě leccos ze svých triků a dovedností naučili. Další model býval stavěn podle německých plánků a měl poměrně robustní konstrukci. Tehdy v bezmotorovém létání převládalo létání svahové a modely letadel tento způsob kopírovaly. Pro létání v silnějším větru musel model něco vydržet. Bylo mi přes 12 let a mám dokonce fotografii tohoto exempláře, třebaže jsem tehdy ještě sám nefotografoval. Tento model docela dobře létal a to mě povzbudilo do další práce. V době stavby dalšího modelu přišly únorové události. V aeroklubu vznikl akční výbor a začal čistit členskou základnu. Vzpomínám si, že někdy

v předjaří přišli do dílny tři neznámí pánové, nepozdravili, nepředstavili se a začali klást nepochopitelné otázky. Byl jsem zabraný do práce a tak jsem si jich nevšímal. Přišli tedy až ke mně a ptali se rovnou. Neměl jsem tušení, co chtějí a tak jsem pro jistotu nereagoval. Starší kluci v dílně tušili, o co jde a využili toho, že se komise zabavila se mnou a pro jistotu utekli. Na otázku, jestli znám Gottwalda, jsem po pravdě odpověděl že ne, že to bude asi někdo pokročilej a ty mají dílnu vedle. Ten, co je vedl, byl na mrtvici, ale druzí dva byli normální a pochopili trapnost svého počínání. Jeden řekl: „To nic, hraj si dál.“ Potom vycouvali a na chodbě na sebe křičeli. Aeroklub měl zastavenou činnost, kolem hangárů trvale hlídkovala policie, a tak byli modeláři jedinou činnou složkou. Pohyb po letišti byl omezen a k hangárům se mohlo jen na určitou vzdálenost. Modely ovšem létají, kam je napadne, a tak nebylo o konflikty nouze. Naštěstí nakonec zůstala u hangárů stráž sestavená z vysloužilých policistů, kteří věděli svoje a moc vážně to nebrali. Ostatně z letadel byly pro jistotu demontovány vrtule a zamčeny někde ve městě.