Generál Antonín Liška absolvoval Vojenskou akademii v Hranicích a letecké oddělení vojenské akademie v Prostějově. Po odchodu z Prostějovské akademie působil poručík Liška u pluku č.1 – TGM v Hradci Králové. V červenci 1939 odešel do Polska. V protektorátě zanechal manželku,  která pro těhotenství nemohla manžela následovat a byla pak gestapem celou válku vyslýchána a přes rok vězněna. Byl přijat do polského letectva, ale k létání se již nedostal pro nedostatek letadel a rychlý spád událostí. 19.září 1939 byl spolu s čs. vojenskou skupinou (tzv. český legion) při ústupu zajat  sovětskou armádou a  internován na území SSSR. Po intervenci čsl. zahraniční vlády ve Francii byla skupina letců z internace uvolněna a odeslána zpět do Francie přes Istambul, Egypt, do Indie a zpět okolo Afriky. Cesta trvala tři měsíce. Během této doby byla Francie poražena  a letci dopluli v říjnu 1940 do Velké Británie.
Antonín Liška odešel po krátkém výcviku nejdříve k 1. britské stíhací squadroně na Hurricane II, pak k 312. čs. stíhací  peruti, kde létal na Spitfire II, Vb. Při bojovém letu 29.6. 1942 utrpěl těžká zranění.
Po rekonvaslescenci absolvoval kurs operačních kontrolorů, stáž u Hlásného sboru a nakonec školu dopravního letectva. Pracoval na velitelství dopravního letectva jako styčný důstojník. Po návratu do ČSR byl zařazen do nově vytvořeného Leteckého dopravního pluku jako zástupce velitele, později jako velitel. Zde létal mimo jiné s ministrem zahraničí Janem Masarykem.
V roce 1949 byl z armády bez důvodu propuštěn. Prodával automobily, rozvážel mléko, pracoval jako parketář, později v konstrukčním útvaru Hutního projektu Plzeň a ve Škodovce (tehdy závody V.I. Lenina) jako odbytový pracovník, také zde v závodní škole práce vyučoval angličtinu.
Až v roce 1968 mohl jako člen Svazu protifašistických bojovníků chodit na besedy s mládeží. Přes svůj vysoký věk, jak to jen bylo možné, podporoval náš aeroklub a přispěl značným dílem i k dobrému vztahu mezi aeroklubem a městem Plzeň. Byl člen Českého svazu bojovníků za  svobodu.
Svoje válečné prožitky publikoval v knihách Stíny na obloze (J .R.Vilímek 1946), Jak se plaší smrt (Naše vojsko 1983 a další tři vydání) a Cesty mužů (Sorgend Plzeň 1992).
Režisérovi Zdeňku Svěrákovi pomohl při psaní scénáře ke slavnému filmu Tmavomodrý svět o našich letcích ve Velké Británii. Byl všestranně talentovaným člověkem. Dobrým hudebníkem, sportovcem a namaloval řadu hezkých obrazů. Generál Antonín Liška zemřel 3.12.1998. Pohřben je v rodných Hromnicích. Právem patří mezi nejvýznamnější osobnosti plzeňské historie.
Generál Liška je čestným občanem města Plzně.