Když hovoříme o Letkově dnes, musíme se zmínit o člověku, který má nemalé zásluhy na dosažených sportovních úspěších i zajištění provozu jako takového.  František Novák se narodil 30.6.1943 v Plzni. Jeho letecký život začal ve čtrnácti letech, kdy byl na prázdninách u babičky v Ústí nad Orlicí. Chodil se tam dívat na místní plachtařské letiště a začal plachtařům pomáhat při leteckém provozu.
V sedmnácti letech, když jako učeň pracoval v plzeňské Škodovce, se dozvěděl, že plachtařské letiště je i v Plzni-Letkově. Přihlásil se do plachtařského kursu, kde do teoretické části začalo chodit sto dvacet uchazečů. Teoretické zkoušky složilo dvanáct z nich. Mezi nimi František. Po teoretických zkouškách začal létat na dvousedadlových větroních s instruktory. V letech 1962 – 1964 vykonal vojenskou službu. V roce 1965 se oženil a létal velmi málo.
Soustavněji začal létat v roce 1967, kdy získal odznak „Stříbrné C“. V letech 1968 a 1969 nalétal řadu přeletů, v roce 1971 i první 500-kilometrový přelet a diamantové převýšení ve Vysokých Tatrách. Měl několik menších nehod s větroni Orlík. Z Orlíků mnoho nezbylo, neměly tak pevnou konstrukci, František zůstal bez zranění.
Instruktorem bezmotorového létání se stal v roce 1969. V roce 1971 začal létat motorově v Aeroklubu Plzeň – Bory. Stal se inspektorem bezmotorového létání. Instruktorem  motorového létání je od roku 1994.
V Aeroklubu Plzeň-Letkov vykonává náročnou funkci vedoucího leteckého provozu. Prošel i kursem letecké akrobacie na motorových letadlech ve Vrchlabí. Má kvalifikaci vlekaře a vysazovače parašutistů.
Podstatnou část života strávil na letišti Plzeň-Letkov. Vykonal zde mnoho práce při údržbě letiště, letadel i pomocné techniky. Zajišťuje letový provoz i ve všední dny, kdykoliv je letové počasí, převážně jako vlekař.